Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1974 > Présentation > Les maillots des équipes

Les maillots des équipes
GIF - 8.9 ko
Molteni
GIF - 8.4 ko
Bic
GIF - 7.3 ko
Peugeot
GIF - 8.8 ko
Kas-Kaskol
GIF - 7.6 ko
Sonolor
GIF - 9.1 ko
M.I.C.
GIF - 9.5 ko
Gan
GIF - 8.8 ko
La Casera
GIF - 10 ko
Flandria
GIF - 9.2 ko
Brooklyn
GIF - 8.1 ko
Lejeune
GIF - 8.8 ko
Carpenter
GIF - 9 ko
Frisol