Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1972 > Présentation > Les maillots des équipes

Les maillots des équipes
GIF - 9.5 ko
Molteni
GIF - 8.9 ko
Beaulieu-Flandria
GIF - 7 ko
Sonolor
GIF - 8.2 ko
Peugeot-Michelin
GIF - 7.5 ko
De Gribaldy
GIF - 7.6 ko
Bic
GIF - 8.5 ko
Gan
GIF - 7.4 ko
Rokado
GIF - 8.2 ko
Salvarani
GIF - 8.5 ko
Goudsmit-Hoff
GIF - 8.7 ko
Gitane
GIF - 7.4 ko
Watney