Accueil > Le Tour des étapes > Edition 1965 > Présentation > Les maillots des équipes

Les maillots des équipes
GIF - 3.4 ko
Ferrys
GIF - 3.3 ko
Flandria-Romeo
GIF - 3.3 ko
Kas-Kaskol
GIF - 8.5 ko
Margnat-Paloma
GIF - 3.4 ko
Mercier-Hutchinson
GIF - 3.9 ko
Pelforth-Sauvage-Lejeune
GIF - 7.8 ko
Peugeot-Michelin
GIF - 4.3 ko
St Raphaël-Gitane-Campagnolo
GIF - 8 ko
Molteni
GIF - 3 ko
Solo-Superia
GIF - 3.1 ko
Televizier
GIF - 3.4 ko
Wiel’s-Groene Leeuw
GIF - 8 ko
Ignis
GIF - 8.8 ko
Salvarani